Bronzen Kruis: Abbe, J.H. van

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 08-05-1951 No. 23
Datum en plaats uitreiking 12 juli 1955 in Vught
Registernummer 3237
Mutatie Korea - Wonju - herovering Heuvel 325
Mutatieperiode 14 - 15 februari 1951
Literatuur Ms 19435; lk 1955-8; ol augustus 1955
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Tijdelijk dienstplichtig sergeant
Onderdeel Wapen der Infanterie, Landmacht
Aan boord van / behorende tot Nederlands Detachement Verenigde Naties (Korea)
Geboren 10 januari 1925 in Amsterdam