Verzetsster Oost-Azië: Aarsen, J.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 14-04-1951 No. 27
Registernummer 355
Mutatie Soerabaja - stelde zich geheel vrijwillig beschikbaar om als leider op te treden van een groep personen met de bedoeling om in opdracht van de kampcommandant verzetswerk te verrichten.
Mutatieperiode 1942 - 1945
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Employé
Aan boord van / behorende tot Suikerfabriek in Gempolkerep (Oost-Java)
Geboren 30 april 1896 in Zwollerkerspel
Overleden 30 oktober 1986 in 's-Gravenhage