Militaire Willems-Orde: Burgerhout DSO, H.V.B.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 11-12-1950 No. 40
Datum en plaats uitreiking Uitreiking 28 februari 1951 Paleis op de Dam
Registernummer 5655
Mutatie Strijd tegen Japan en Duitsland van 8 december 1941 tot 25 december 1944
Literatuur Meijer (2)-130; opmaat juni 2000; kroniek 414
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Officier-vlieger der 2e klasse der Koninklijke Marine Reserve
Onderdeel Koninklijke Marine
Geboren 1913
Overleden 7 maart 1988