Vliegerkruis: Idzerda, R.J.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 25-11-1950 No. 45
Registernummer 715
Mutatie Nederlands-Indië / Zuidwest-Pacific - zich als sergeant zeewaarnemer onderscheiden bij deelname aan een groot aantal vluchten.
Mutatieperiode 7 december 1941 - 2 maart 1942 / 29 december 1944 - 15 augustus 1945
Literatuur Telegraaf 26 juli 2003
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Officier-vlieger der 2e klasse
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot ms. Macoma
Geboren 30 oktober 1923 in Soerabaja (Java)