Vliegerkruis: Ockerse, R.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 06-10-1950 No. 27
Registernummer 712
Mutatie West-Europa - 42 oorlogsvluchten
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Officier-vlieger der 2e klasse
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 320 Squadron/234 Squadron/322 Squadron
Geboren 4 oktober 1921 in Batavia (Java)