Verzetsster Oost-Azië: Deibel, A.G.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 23-05-1950 No. 46
Registernummer 243
Mutatie Heeft tijdens zijn krijgsgevangenschap in de kampen te Tjilatjap, Batavia en Bandoeng, ondanks alle gevaren voor hem daaraan verbonden, tezamen met enkele andere officieren een radiotoestel bediend en het ontvangen nieuws aan de kampleiding doorgegeven.
Mutatieperiode 1942 - 1945
Literatuur Meijer (1) 106
Opmerkingen over onderscheiding Is tevens ridder der 4e klasse der Militaire Willems-Orde
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Kapitein-vlieger-waarnemer
Onderdeel Wapen der Militaire Luchtvaart, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Geboren 11 september 1915 in Fort de Kock
Overleden 12 juni 1951 vliegongeval in Uithuizen