Verzetsster Oost-Azië: Bruinier, J.H.B.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 23-05-1950 No. 46
Registernummer 242
Mutatie Heeft tijdens zijn krijgsgevangenschap in de kampen te Tjilatjap, Batavia en Bandoeng, ondanks alle gevaren voor hem daaraan verbonden, tezamen met enkele andere officieren een radiotoestel bediend en het ontvangen nieuws aan de kampleiding doorgegeven.
Mutatieperiode 1942 - 1945
Literatuur Naamlijst 1957-446; meijer (2) 134
Opmerkingen over onderscheiding Tevens Vliegerkruis
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Kapitein-vlieger-waarnemer
Onderdeel Wapen der Militaire Luchtvaart, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Geboren 9 oktober 1913 in Batavia
Overleden 21 maart 2005 in Ede