Verzetsster Oost-Azië: Broers, F.E.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 23-05-1950 No. 46
Registernummer 241
Mutatie Heeft tijdens zijn krijgsgevangenschap in de kampen te Tjilatjap, Batavia en Bandoeng, ondanks alle gevaren voor hem daaraan verbonden, tezamen met enkele andere officieren een radiotoestel bediend en het ontvangen nieuws aan de kampleiding doorgegeven.
Mutatieperiode 1942 - 1945
Literatuur Naamlijst 1968, meijer (2) 133
Opmerkingen over onderscheiding Tevens Vliegerkruis
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Kapitein-vlieger-waarnemer
Onderdeel Wapen der Militaire Luchtvaart, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Geboren 23 februari 1916 in Soerabaja
Overleden 10 juli 1991 in 's-Gravenhage