Verzetsster Oost-Azië: Lentze, P.E.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 20-05-1950 No. 46
Registernummer 264
Mutatie Verrichtte onder zeer moeilijke omstandigheden van 15 februari 1942 zijn medisch werk. Maakte van iedere gelegenheid gebruik om de opgesloten burgers in de Pangkapinang- gevangenis van voedings-, genees- en geldmiddelen te voorzien.
Mutatieperiode 1942 - 1945
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Gouvernementsarts der 1e klasse
Onderdeel Verzet
Aan boord van / behorende tot Dienst Volksgezondheid
Geboren 11 februari 1906 in Buitenzorg
Overleden 21 december 1962 in 's-Gravenhage