Verzetsster Oost-Azië: Joustra, mw. A.H.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 20-05-1950 No. 46
Registernummer 258
Mutatie Tijdens haar internering in het vrouwenkamp Kampili als leidster opgetreden en heeft door haar rustig en wijs beleid steeds een goede stemming in dit kamp weten te bewerkstelligen.
Mutatieperiode 1942 - 1945
Literatuur Indisch verleden - 126
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Onderwijzeres
Onderdeel Verzet
Aan boord van / behorende tot Hogere Burger School
Geboren 6 maart 1897 in Medan
Overleden 8 december 1988 in Renkum