Verzetsster Oost-Azië: Buning, W.G.F.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 16-01-1950 No. 11
Registernummer 187
Mutatie Heeft in het kamp Haroekoe (Ambon) voor 300 ernstige patiënten een organisatie weten te scheppen waardoor goede verpleging mogelijk was.
Mutatieperiode 1942 - 1945
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Officier van Gezondheid der 1e klasse
Onderdeel Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Geboren 25 januari 1901 in Djatikerto (Malang)
Overleden 7 februari 1969 in Wageningen