Verzetsster Oost-Azië: Aliet, H.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 16-01-1950 No. 11
Registernummer 183
Mutatie Heeft in het kamp Kamioka (Japan) van december 1942 tot september 1945 met gevaar voor eigen leven dagelijks een Japanse krant binnengesmokkeld.
Mutatieperiode 1942 - 1945
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Soldaat
Onderdeel Kustartillerie, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Overleden 1983 in Los Angeles (VS)