Verzetsster Oost-Azië: Abdullatif-nji Raden Enong Tjitjik, mw.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 16-01-1950 No. 11
Registernummer 182
Mutatie Wist geregeld achter de prikkeldraadversperring van de gevangenis in Bandoeng te komen om levensmiddelen, brieven en nieuws- en familieberichten aan de gevangenen door te geven.
Mutatieperiode 1942 - 1945
Opmerkingen over onderscheiding Ingetrokken bij Koninklijk Besluit van 14 augustus 1950 no. 108
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Burger
Onderdeel Verzet
Aan boord van / behorende tot Bandoeng