Militaire Willems-Orde: Plaatzer, C.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 07-01-1950 No. 18
Registernummer 5642
Mutatie Zuid - Sumatra - Djambi - 2e politionele actie 29 december 1948
Literatuur Gb 135-25; lk 1965
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Tijdelijk sergeant-parachutist oorlogsvrijwilliger
Onderdeel Wapen der Infanterie
Geboren 1925
Overleden 1 juli 1993 in Putten