Militaire Willems-Orde: Aulnis de Bourouill, mr. P.L. baron d’

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 07-01-1950 No. 18
Registernummer 5641
Mutatie Verzetsdaden tussen 1943 en 1945
Literatuur E 40-45 655, 1943; juk 82, 136, 144, 176, 256; np 1982-324; na 1966-38; 1973-41; 1981-55, 57; dlr 89
Opmerkingen over onderscheiding Opgekomen bij het Wapen der Artillerie; gebruik gemaakt van artikel 6 van de wet op de Militaire Willems-Orde (recht van reclame)
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Reserve-tweede luitenant
Onderdeel Verzet
Geboren 26 december 1918