Bronzen Kruis: Bron, K.G.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 02-01-1950 No. 9
Registernummer 2819
Mutatie Nederland - Walcheren - Militaire Inlichtingendiensten - chef Ordedienst
Mutatieperiode 1940 - 8 juni 1942
Literatuur Floor 122
Postuum toegekend Ja
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Burger
Onderdeel Binnenlandse Strijdkrachten, Verzet
Aan boord van / behorende tot Ordedienst
Geboren 30 april 1897 in Amsterdam
Overleden 10 mei 1944 in Natzweiler (D)