Verzetsster Oost-Azië: Bruyn, P.A.J. de

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 21-12-1949 No. 10
Registernummer 6
Mutatie Sumatra - Oostkust - Tapanoeli - guerrillagroep Overakker
Mutatieperiode 1942 - 1943
Postuum toegekend Ja
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Commissaris van politie der 1e klasse
Onderdeel Algemene Politie, Binnenlands Bestuur
Aan boord van / behorende tot Medan
Geboren 7 december 1891
Geboorteplaats Amsterdam
Overleden 15 november 1943 in Medan (geëxecuteerd)