Verzetsster Oost-Azië: Beetsma, L.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 21-12-1949 No. 10
Registernummer 89
Mutatie Java - gedurende 1942 en 1943 in de kampen te Tjilatjap en Bandoeng geallieerde radioberichten aan de kampleiding doorgegeven waardoor het moreel werd hoog gehouden.
Mutatieperiode 1942 - 1945
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Burger
Onderdeel Verzet
Aan boord van / behorende tot Bandoeng