Verzetsster Oost-Azië: Bapa Sirah

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 21-12-1949 No. 10
Registernummer 86
Mutatie Naaste medewerker in Medan van kapitein K. ten Velde; organiseerde een ondergrondse strijdmacht buiten Medan
Mutatieperiode 1943 - 1945
Persoonsgegevens
Nationaliteit Indonesische
Rang, functie of beroep Penghoeloe (Islamitische leraar)
Onderdeel Verzet
Aan boord van / behorende tot Dessa Bengkang, district Geroeng (West-Lombok)