Verzetsster Oost-Azië: Ament, C.C.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 21-12-1949 No. 10
Registernummer 2
Mutatie Java - Batavia - heeft zich onderscheiden in het verzet tegen Japan; heeft geweigerd het eedsformulier te tekenen.
Mutatieperiode 1942 - 1943
Literatuur indisch verleden - 125
Opmerkingen over onderscheiding Zonder vorm van proces in Antjol (Batavia) geëxecuteerd
Postuum toegekend Ja
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Employé
Onderdeel Verzet
Aan boord van / behorende tot Algemeen Landbouwsyndicaat in Batavia
Geboren 29 maart 1896
Geboorteplaats Parongdjaja
Overleden 23 september 1943 in Antjol (geëxecuteerd)