Verzetsster Oost-Azië: Amag Sibah

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 21-12-1949 No. 10
Registernummer 83
Mutatie 2 Australiërs van voedsel voorzien en hen in het bos verborgen ondanks de bezetting van zijn dessa door circa 25 Japanners.
Mutatieperiode 1942 - 1945
Persoonsgegevens
Nationaliteit Indonesische
Rang, functie of beroep Kliang (inheems dorpshoofd)
Onderdeel Verzet
Aan boord van / behorende tot Dessa Blomgas, district Geroeng (West-Lombok)