Verzetsster Oost-Azië: Amag Redam

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 21-12-1949 No. 10
Registernummer 82
Mutatie 2 Australiërs van voedsel voorzien en hen naar de voet van de Goenoeng Djagok geleid; hoewel zwaar gefolterd niets losgelaten
Mutatieperiode 1942 - 1945
Persoonsgegevens
Nationaliteit Indonesische
Rang, functie of beroep Langlang (dorpsoppasser)
Onderdeel Verzet
Aan boord van / behorende tot Dessa Pengantap district Geroeng (West-Lombok)