Verzetsster Oost-Azië: Amag Darminah

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 21-12-1949 No. 10
Registernummer 80
Mutatie 2 Australiërs alle inlichtingen gegeven en hen verborgen gehouden te emal en later aan de voet van de Goenoeng Djagah
Mutatieperiode 1942 - 1945
Persoonsgegevens
Nationaliteit Indonesische
Rang, functie of beroep Kliang (inheems dorpshoofd)
Onderdeel Verzet
Aan boord van / behorende tot Dessa Pengantap district Geroeng (West-Lombok)