Militaire Willems-Orde: Beukema Toe Water, ir. F.K.T.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 14-12-1949 No. 27
Registernummer 5634
Mutatie Verzetsdaden tussen december 1943 en mei 1945
Literatuur Juk 134
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Burger
Onderdeel Verzet
Geboren 1911
Overleden 30 november 1997 in Le Rouret (Frankrijk)