Militaire Willems-Orde: Spoor, S.H.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 2
Datum Koninklijk Besluit 19-07-1949 No. 53
Datum en plaats uitreiking Postuum uitgereikt op 28 september 1951 Paleis op de Dam
Registernummer 84
Mutatie Wegens zijn uitzonderlijke plichtsvervulling, en de uitnemende leiding sedert begin 1946, door hem onder uiterst moeilijke omstandigheden gegeven aan de Nederlandse Strijdkrachten te land in Indonesië bij de vervulling van haar taak om orde, recht en veiligheid in Indonesië te herstellen en tevens als erkenning van de uitstekende daden van moed, beleid en trouwe door de troepen onder zijn bevel verricht, waarbij hij door zijn herhaalde persoonlijke aanwezigheid tijdens gevechtsacties in de voorste posten hen is voorgegaan in het betonen van die moed en onverschrokkenheid, welke ook de troepen onder zijn bezielende leiding aan de dag hebben gelegd, en waarbij hij als gevolg van de voortdurende algehele inzet van zijn persoon, die er hem toe bracht het uiterste van zijn krachten te vergen zonder zich in het minst te ontzien, in de getrouwe vervulling van de hem opgedragen taak.
Literatuur KNIL-boek 281; zelm 229; niov 65
Postuum toegekend Ja
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Luitenant-generaal
Onderdeel Wapen der Infanterie, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Geboren 1902
Overleden 25 mei 1949 in Batavia