Vliegerkruis: Prowd, K.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 10-06-1949 No. 21
Registernummer 587
Mutatie Nederland - Arnhem - luchtlandingen, 2 vluchten en daarbij op 19 september neergeschoten en gevangen genomen.
Mutatieperiode 17 - 19 september 1944
Persoonsgegevens
Nationaliteit Australische
Rang, functie of beroep Temporary warrant officer
Onderdeel Royal Australian Air Force
Aan boord van / behorende tot 196 Squadron (Short Stirling)
Geboren 2 januari 1922 in Crympie (Aus)