Militaire Willems-Orde: Alblas, A.H.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 04-12-1948 No. 16
Registernummer 5623
Mutatie Verzetsdaden tussen 4 juli 1941 en 16 juli 1942.
Literatuur Juk 113-116; klaassen (4) en (5) 2520; kroniek 407
Postuum toegekend Ja
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Luitenant-ter-zee der 3e klasse van speciale diensten der Koninklijke Marine Reserve
Onderdeel Koninklijke Marine
Geboren 1918
Overleden 7 september 1944 in Mauthausen, gefusilleerd