Bronzen Leeuw: Bloois, J. de

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 30-11-1948 No. 11
Registernummer 812
Mutatie Nederland - Parachutist/koerier/Inlichtingendiensten - gedropt op 8 mei 1944.
Mutatieperiode 8 mei - 31 december 1944
Literatuur Bruin (1) 132 blooys; tulpen 456; juk 298 blooys; schakels 120 bloois
Opmerkingen over onderscheiding Geheim agent, neergeschoten tijdens vluchtpoging
Postuum toegekend Ja
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Sergeant titulair
Onderdeel bi
Overleden 31 december 1944