Bronzen Kruis: Swarthof, G.J.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 13-11-1948 No. 23
Registernummer 2477
Mutatie Nederlands-Indië - Javazee - slag in Straat Badoeng (Straat Lombok)
Mutatieperiode 19 februari 1942
Postuum toegekend Ja
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Majoor-machinist
Onderdeel Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot Hr.Ms. Piet Hein
Overleden 25 februari 1942 Noesa Penida