Militaire Willems-Orde: Veeneklaas, dr. G.M.H.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 01-10-1948 No. 5
Datum en plaats uitreiking 7 oktober 1948, Park Sonsbeek in Arnhem
Registernummer 5619
Mutatie Amsterdam - organiseren verzet rondom Amsterdam.
Literatuur E 40-45 1486
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Reserve Officier van Gezondheid der 1e klasse
Onderdeel Geneeskundige Dienst, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Geboren 1909
Overleden 1 augustus 1991 in Oegstgeest