Vliegerkruis: O'herne, E.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 16-09-1948 No. 23
Datum en plaats uitreiking 8 juli 1949 in Salatiga
Registernummer 572
Mutatie Indonesië - Midden-Java - luchtverkenningen waardoor gunstige opmars met zeer lage verliezen.
Mutatieperiode Juli - augustus 1947
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Eerste luitenant
Onderdeel Wapen der Artillerie, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Aan boord van / behorende tot Auster Mark III
Geboren 18 februari 1920 in Semarang (Java)