Bronzen Kruis: Bergmann, A.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 30-08-1948 No. 8
Registernummer 2415
Mutatie Nederland - boven het IJsselmeer werd zijn toestel waaruit hij gedropt zou worden neergeschoten.
Mutatieperiode 24 maart 1943
Literatuur Six 67, 137; juk 298
Postuum toegekend Ja
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Dienstplichtig sergeant
Onderdeel Verzet