Militaire Willems-Orde: Bakker DSC, B.B.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 28-08-1948 No. 49
Datum en plaats uitreiking 7 oktober 1948 in Park Sonsbeek, Arnhem
Registernummer 5609
Mutatie Indische Oceaan - 11 november 1942, Japanse hulpkruiser tot zinken gebracht.
Literatuur Limburg 344; ah mei 1965; kroniek 301
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Tweede stuurman
Onderdeel Koopvaardij
Geboren 1918
Overleden 16 mei 1988 in Nijefurd