Vliegerkruis: Eilders, J.H.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 23-08-1948 No. 1
Datum en plaats uitreiking 14 september 1949, Dumoulinkazerne Soesterberg
Registernummer 566
Mutatie Nederland - Schiphol / Ockenburg / Rotterdam, luchtgevecht-bombardement Maasbrug.
Mutatieperiode 10 - 11 mei 1940
Literatuur Vh oktober 1949
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Reserve-tweede luitenant-vlieger
Onderdeel Wapen der Militaire Luchtvaart
Aan boord van / behorende tot Fokker T.V