Bronzen Kruis: Schepers, M.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 22-06-1948 No. 6
Registernummer 2376
Mutatie Indonesië - Midden-Java - gevechtsactie nabij Soemowonoai.
Mutatieperiode 15 augustus 1947
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Korporaal-ziekenverpleger oorlogsvrijwilliger
Onderdeel Geneeskundige Dienst, Koninklijke Landmacht
Geboren 22 december 1922