Vliegerkruis: Hofstede, R.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 10-06-1948 No. 10
Registernummer 554
Mutatie Nederland - Valkenburg / Wageningen - bombardementsopdrachten
Mutatieperiode 10 en 12 mei 1940
Literatuur Decorare 9-51
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Eerste luitenant-vlieger
Onderdeel Wapen der Militaire Luchtvaart
Aan boord van / behorende tot Fokker C.X
Geboren 1911
Overleden 14 februari 2002