Vliegerkruis: A-tjak, M.G.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 10-06-1948 No. 10
Registernummer 559
Mutatie Nederland - Waalhaven / Rhenen / Wageningen - aanvalsvluchten.
Mutatieperiode 10 - 13 mei 1940
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Reserve-tweede luitenant-waarnemer
Onderdeel Wapen der Militaire Luchtvaart
Aan boord van / behorende tot Fokker C.X