Kruis van Verdienste: Abas

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 22-05-1948 No. 21
Registernummer 1454
Mutatie Indonesië - onverschrokken optreden bij aanval op trein tussen Gandasoli en Randji.
Mutatieperiode 15 oktober 1947
Andere onderscheidingen Kruis van Verdienste2
Persoonsgegevens
Nationaliteit Indonesische
Rang, functie of beroep Rangeerremmer
Onderdeel Verzet
Aan boord van / behorende tot Staats Spoorwegen