Kruis van Verdienste: Abas

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 03-04-1948 No. 51
Registernummer 1426
Mutatie Indonesië - door gewapende benden werden werktreinen beschoten tussen Lampegan en Tjibeber vanuit een hinderlaag. Raakte daarbij gewond maar wist zijn tegenwoordigheid van geest en kalmte te bewaren, zodat de treinen veilig Soekaboemi konden bereiken.
Mutatieperiode 11 en 26 augustus 1947
Persoonsgegevens
Nationaliteit Indonesische
Rang, functie of beroep Rangeerremmer
Onderdeel Verzet
Aan boord van / behorende tot Staats Spoorwegen