Militaire Willems-Orde: Rooks, A.H.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 20-02-1948 No. 35
Registernummer 5599
Mutatie Javazee - Uitstekende daden als commandant op 27 en 28 feruari 1942.
Opmerkingen over onderscheiding Voor benoeming overleden
Postuum toegekend Ja
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Kapitein-ter-zee
Onderdeel United States Navy
Aan boord van / behorende tot U.S.S. Houston
Geboren 1891
Overleden 1 maart 1942 in de Bantam-baai