Bronzen Kruis: Hootegem, E.J.C. van

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 07-02-1948 No. 15
Datum en plaats uitreiking April 1948 in Londen, door de militair attaché
Registernummer 2250
Mutatie Duitsland / Karpaten / Boedapest - ontsnapt uit krijgsgevangenschap.
Mutatieperiode Januari 1944 - maart 1945
Literatuur Schakel 48; ol april 1948
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Eerste luitenant
Onderdeel Wapen der Infanterie, Landmacht
Aan boord van / behorende tot Regiment Jagers
Geboren 1907