Bronzen Kruis: Bentinck, Joh. A. baron

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 07-02-1948 No. 15
Datum en plaats uitreiking 30 april 1948 in Bandoeng
Registernummer 2248
Mutatie Hongarije / Italië / Groot-Brittannië - ontsnapping tijdens transport/verzet.
Mutatieperiode Januari 1944 - maart 1945
Literatuur Brons 13-34; brons 32-17; brons 34-11; meijer (1) 177
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Tweede luitenant
Onderdeel Wapen der Infanterie, Landmacht
Aan boord van / behorende tot Regiment Grenadiers
Geboren 13 mei 1916 in Djokjakarta
Overleden 20 januari 2000 in 's-Gravenhage