Militaire Willems-Orde: Rijnders, G.F.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 29-01-1948 No. 25
Datum en plaats uitreiking 15 juli 1948 Paleis op de Dam
Registernummer 5598
Mutatie Strijd tegen Japan van december 1941 tot augustus 1945
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Officier-vlieger der 2e klasse
Onderdeel Koninklijke Marine
Geboren 1913
Overleden 17 maart 1992 in Oosterhout