Vliegerkruis: Stone, A.G.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 19-12-1947 No. 25
Registernummer 529
Mutatie West-Europa - oorlogsvluchten, gedurende 15 maanden als boordwerktuigkundige op een zware bommenwerper.
Mutatieperiode 1940 - 1945
Persoonsgegevens
Nationaliteit Britse
Rang, functie of beroep Pilot officer
Onderdeel Royal Air Force Volunteer Reserve
Aan boord van / behorende tot 640 Squadron