Vliegerkruis: Lesliewood DFM, J.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 19-12-1947 No. 25
Registernummer 530
Mutatie West-Europa - als radio-navigator in een nachtjager.
Persoonsgegevens
Nationaliteit Britse
Rang, functie of beroep Pilot officer
Onderdeel Royal Air Force Volunteer Reserve
Aan boord van / behorende tot 488 Squadron (Mosquito nachtjager)