Vliegerkruis: Kaczmarek DFC, B.J.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 28-07-1947 No. 29
Registernummer 510
Mutatie Nederland - luchtaanvoer tijdens 84 operationele vluchten tijdens de bevrijding van Nederland.
Mutatieperiode 9 maart - 30 april 1945
Persoonsgegevens
Nationaliteit Poolse
Rang, functie of beroep Squadron leader
Onderdeel Royal Air Force
Aan boord van / behorende tot 302 Squadron