Militaire Willems-Orde: Kemis Bin Panoe (Panis)

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 25-07-1947 No. 77
Registernummer 5588
Mutatie West-Java - gevecht nabij Tjampea west van Buitenzorg
Literatuur Opm nov. 1999- 25; wbrs 1947-06-11-2, 5; dlr 143
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Soendanees Soldaat der 2e klasse
Onderdeel Wapen der Infanterie, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Geboren 1921
Overleden 1997 in Indonesië