Militaire Willems-Orde: Larive DSC and Bar, E.H.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 23-07-1947 No. 24
Registernummer 5585
Mutatie Het Kanaal - Straat van Dover - motortorpedobootacties in 1942 en 1943
Literatuur Klaassen (4) en (5) 2426; kroniek 254
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Luitenant-ter-zee der 2e klasse
Onderdeel Koninklijke Marine
Geboren 1915
Overleden 28 december 1984 in 's-Gravenhage