Bronzen Kruis: Aarts, F.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 28-06-1947 No. 101
Registernummer 2048
Mutatie Nederlands-Indië - Javazee - een voorbeeld voor zijn ondergeschikten die de hem opgedragen taak onverschrokken vervulde en tijdens vuurpauzes wist hij hen weer met vertrouwen te bezielen.
Mutatieperiode 1 februari 1942
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Bootsman
Onderdeel Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot Hr.Ms. Java