Militaire Willems-Orde: Hoeben, A.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 28-05-1947 No. 55
Datum en plaats uitreiking 6 oktober 1947 Paleis op de Dam
Registernummer 5579
Mutatie Wegens het zich onderscheiden door het in de strijd bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw. Op 29 augustus 1946 heeft hij nabij kampong Gondang (Oost-Java) als commandant van een automatische geweerploeg op voorbeeldige en stoutmoedige wijze een door extremisten verdedigde opstellling met beleid aangevallen en overmeesterd. In het daarbij plaats gehad hebbende gevecht, waarbij hij herhaaldelijk in levensgevaar verkeerde, persoonlijk zo grote moed en beleid getoond, dat hij met zijn manschappen de opstelling kon binnendringen en de daarin aanwezige, met een 12,7 milimeter mitrailleur bewapende extremistenbende vernietigde en de wapens en munitie buitmaakte.
Mutatieperiode Gondang (Oost-Java), 29 augustus 1946
Literatuur Dorren (2) 323; wbrs 1947-07 oktober 31; opmaat april 1999; maritiem Nederland november 1999; lichtspoor 8 okt. 1947
Opmerkingen over onderscheiding Persoonlijk uitgereikt door Zijne Koninklijke Hoogheid prins Bernhard
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Tijdelijk korporaal der Mariniers
Onderdeel Mariniersbrigade
Geboren 13 februari 1920 Stramproij
Overleden 10 juli 2014 in Stramproij